Exsudát a jeho kontrola při hojení ran

3. 2. 2014, Rady a tipy pro prevenci a léčbu ran, Autor: HARTMANN – RICO

Výběr vhodné metody pro optimální kontrolu exsudátu závisí na vlastnostech rány a potřebách pacienta. Úspěšné zvládnutí exsudující rány vyžaduje pečlivé pozorování a průběžné hodnocení rány po celou dobu její léčby. Výběr krytí v jednotlivých fázích hojení musí odpovídat stavu rány. Pomoci mohou také některé fyzikální metody léčby. Technikám, které usnadňují kontrolu exsudátu z rány, se věnuje odborný text na www.worldwidewounds.com.

 

Správná volba krytí

Správná volba krytí a pečlivé stanovení intervalů mezi převazy jsou naprosto nezbytné pro zajištění optimálního vlhkého prostředí a ochrany okolní pokožky před macerací. Krycí materiál musí být schopen absorbovat a zadržet výpotek, uchránit okolní kůži před škodlivým exsudátem z chronických ran, musí být efektivní i při použití podtlaku a snadno odstranitelný.

 

Krycí materiály využívají pro zadržení tekutiny z rány nejrůznější mechanismy:

Absorpci − exsudát se vstřebává do jádra krycího materiálu.
Tvorbu gelu − absorbovaný exsudát reaguje s krycím materiálem vyrobeným z polymeru za tvorby gelu, jedná se především o algináty a hydrokoloidy.
Hydrovlákna − materiál je schopen přilnout k povrchu rány a absorbovat tekutinu přímo nad ránou, aniž by mohlo dojít ke zvlhčení okolní kůže.
Propustnost vodních par − část absorbované tekutiny z rány se uvolňuje do atmosféry odpařením. Přínos tohoto mechanizmu závisí na množství absorbované tekutiny, která se odpaří. Odpařování však může být potlačeno použitím okluzivních materiálů, jako je např. kompresní bandáž.
Antimikrobiální vlastnosti − krytí s antimikrobiální složkou jsou určena pro kontrolu mikrobiální zátěže rány. Používají se v případě, kdy zvýšená hladina výpotku má bakteriální příčiny.

 

Fyzikální terapie

Podtlaková terapie − zlepšuje prokrvení, snižuje otoky a podporuje tvorbu granulační tkáně. Je použitelná u nejrůznějších typů ran. Umožňuje také účinné odstranění exsudátu spolu s bakteriemi a proteázami, čímž podporuje hojení ran.
Komprese − slouží především k vyrovnání žilní hypertenze a potlačení vzniku edému, čímž zároveň pomáhá snížit tvorbu exsudátu u neinfikovaných bércových vředů. Také použití vhodné komprese u lymfedému může zabránit úniku exsudátu.
Zvýšená poloha končetiny a cvičení − udržování končetin ve zvýšené poloze napomáhá u pacientů s venózními bércovými vředy návratu žilní krve, v souvislosti s tím může dojít i ke snížení tvorby exsudátu. Manuální lymfatická drenáž a cvičení doporučované při lymfedému jsou klíčové pro kontrolu otoku a tvorby exsudátu.

 

Zdroj:
http://www.worldwidewounds.com/…ate-Mgt.html

Související články