Jak přistupovat k pacientovi, který odmítá polohování

30. 1. 2017, Rady a tipy pro prevenci a léčbu ran, Autor: HARTMANN – RICO

Polohování je základní součástí prevence vzniku dekubitů. Problém může nastat, pokud pacient polohování odmítá, ať už z jakéhokoliv důvodu. V takové situaci je dobré ptát se pacienta, proč se nechce nechat polohovat a řešit každý problém (bolest, pohodlí, socializace). Je možné být flexibilní a vyjít pacientovi vstříc, je však nezbytné zůstat důsledný.

Jak podpořit spolupráci pacienta při polohování

Zásadní je komunikovat s pacientem vhodným způsobem. Je dobré vyhýbat se dotazům, na které pacient může přímo odpovědět odmítavě, např. „Cítíte se pohodlně?“, „Mohu vás přemístit, abyste se cítil pohodlně?“, „Mohu vás teď obrátit?“ nebo „Můžeme začít polohovat?“.

Vhodnější je používat prohlášení, která naopak podpoří spoluúčast pacienta při polohování, např.:

1) Je na čase začít s polohováním. Mohu vám nejprve pomoci se vymočit/chcete se nejprve napít /potřebujete něco, než začneme?

2) Naposledy jsme polohovali po obědě, takže teď je ten správný čas přesunout se na vozík, abyste byl připraven k večeři.

3) Je dobře, že se cítíte pohodlně, ale máte vysoké riziko proleženin. (znovu stručně zopakovat význam a přínosy polohování)

4) Souhlasím s tím, že budeme pokračovat za 15 minut (znovu stručně zopakovat význam polohování).

5) Dohodli jsme se na vašem plánu polohování, pokud byste chtěl cokoliv změnit, je možné ho znovu projít. Pro tuto chvíli však budu muset zaznamenat vaše odmítnutí péče.

Pacient by měl být vždy odpovídajícím způsobem poučen o významu polohování a prevenci dekubitů. Informace by měly být podávány takovým způsobem, aby jim pacient rozuměl. Pacient má vždy možnost volby a může péči odmítnout, ale jeho rozhodnutí musí být informované a také řádně zdokumentované.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…y-prevention