Popáleniny

Léčba popáleniny

Popáleniny jsou poranění způsobená účinkem vysoké teploty (horkými předměty, plamenem, horkými plyny, případně radiačním zářením). Dle výše teploty a doby jejího působení dochází ke vzniku změn na kůži a podkožní tkáni a k jejich částečné či úplné destrukci. Kromě místního poškození může dojít k poruchám regulace a funkce vnitřních orgánů.

Rozlišujeme 3 stupně popálení

  • popáleniny 1. stupně – začervenání, otok, bolest (reverzibilní změ­ny)
  • popáleniny 2. stupně – ztráta epidermis
    • 2a – puchýře s většinou spontánním zhojením
    • 2b – poškození dermis, vznik nekróz a příškvar
  • popáleniny 3. stupně – ztráta kůže v celé tloušťce a postižení tkáně ležící pod ní, může jít až o zuhelnatění

Celkový klinický obraz závisí nejen na stupni popálení, ale také na jeho rozsahu. K jeho odhadu se používá tzv. pravidlo devíti podle Wallacea (hlava, horní končetina, bérec a chodidlo, stehno, horní část hrudníku, břicho, horní část zad, dolní část zad – každá z těchto částí odpovídá 9 % povrchu lidského těla).

Způsob ošetření se vždy odvíjí od typu rány

Při ošetření popálenin používáme neadherentní krytí se sekundárním překrytím suchým gázovým krytem v několik vrstvách tak, aby krytí neprosakovalo na povrch.

Popálenina 2a stupně se hojí cca 10 dní, 2b stupně pak 2–3 týdny. Pokud dojde ke komplikacím hojení popáleniny 2b stupně, bývá nutná léčba na specializovaném pracovišti (hlubší debridement, užití speciálních krytů, případně autotransplantace dermoepidermálními štěpy).

Při popálení od stupně 2b dochází k porušení celistvosti kožního krytu a tím i k narušení bariéry proti sekundární infekci. To je třeba při výběru vhodného krytí zohlednit, pro ošetření větších ploch lze použít např. některá polyuretanová krytí, která ochrannou funkci kůže nahrazují.

Vhodné produkty

Poznámka: Počet hvězdiček označuje naše doporučení pro použití produktu k léčbě rány nebo diagnózy.

Získejte exkluzivní přístup k informacím z oboru. Staňte se ještě dnes členem Klubu odborníků! Chci se registrovat
Pomáháme pacientům léčit rány efektivně a usnadňujeme orientaci v léčbě. Modernihojeni.cz