Kazuistika – dekubitus 3. stupně na hýždích, žena, 80 let

80letá pacientka po operaci totální endoprotézy, CMP levostranná, DM na PAD, ICHS. Dekubitus 3. stupně v oblasti hýždí. Po měsíci a půl léčby došlo k vyčištění a zmenšení rány, objevily se četné granulace a zmizely bolesti.

Iniciály pacienta: M. W.

Věk pacienta: 1928

Stav pacienta

  • Pacientka po operaci totální endoprotézy, po CMP levostranná, DM na PAD, ICHS, dekubitus na hýždích, přeložena z nemocnice do domova důchodců k trvalému pobytu.
  • 16. 12. 2008 – první ošetření, páchnoucí dekubitus III. s., oplach Prontosanem, krytí HydroClean (je TenderWet Active)
  • 5. 1. 2009 – rána vyčištěna, pěkné granulace, krytí HydroClean (je TenderWet Active) a Sorbalgon
  • 19. 1. 2009 – rána zmenšena, čisté granulace, pokračujeme s krytím Sorbalgon, savé sekundární krytí
  • 26. 1. 2009 – rána zmenšena, čistá, četné granulace, pacientka spokojena, již nemá bolesti, krytí Sorbalgon
  • 1. 2. 2009 – volali z domova důchodců, že paní zemřela, pravděpodobně CMP

Umístění rány: sakrum + hýždě

Kazuistika – dekubitus 3. stupně na hýždích – stav rány 16. 12. 2008
16. 12. 2008
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: HydroClean (je TenderWet Active)
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: není
Kazuistika – dekubitus 3. stupně na hýždích – stav rány 5. 1. 2009
5. 1. 2009
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: Sorbalgon
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: není
Kazuistika – dekubitus 3. stupně na hýždích – stav rány 19. 1. 2009
19. 1. 2009
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: granulace
Stupeň exsudace: nízký
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: podpora granulace
Primární krytí: Sorbalgon
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: není
Kazuistika – dekubitus 3. stupně na hýždích – stav rány 26. 1. 2009
26. 1. 2009
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: granulace
Stupeň exsudace: nízký
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: podpora epitelizace
Primární krytí: Sorbalgon
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: není

Použité produkty