Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti, muž, 45 let

45letý pacient se zraněním páteře. Poúrazová paraplegie, amputace PDK a LDK, 2krát plastika v oblasti sakra, opakované močové infekce, MRSA. Rozsáhlý dekubitus v sakrální oblasti.
Během 45denní léčby dochází k odstranění nekrózy, rána je čistá a granuluje.

Iniciály pacienta: P.P. 1962

Věk pacienta: 45 let

Stav pacienta

  • 1986 úraz páteře Th 11 – 12 poúrazová paraplegie
  • postupné řešení dekubitu
  • 2 x plastika v oblasti sakra
  • opakované močové infekce
  • MRSA
  • 04/2007 amputace PDK (mnohočetné dekubity)
  • 06/2007 amputace LDK

Cílem bylo co nejšetrněji a nejrychleji odstranit nekrózu a připravit pacienta k operaci. Pomocí HydroCleanu (je TenderWet Active) se podařilo za 45 dnů nekrózu odstranit a vyčistit ránu, granulace čisté, pacient přepraven k vysoké amputaci a přeložen do FN Praha.

Pacient bohužel 10. den po operaci zemřel.

Umístění rány: sakrum

Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 17. 7. 2007
17. 7. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: HydroClean (je TenderWet Active)
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 1. 8. 2007
1. 8. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: fibrinový povlak
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: podpora granulace
Primární krytí: PermaFoam
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 15. 8. 2007
15. 8. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: bakteriální povlak
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: vyčištění rány
Primární krytí: PermaFoam
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 31. 8. 2007
31. 8. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: granulace
Stupeň exsudace: nízký
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: paliativní/konzervativní
Primární krytí: Hydrosorb
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese

Použité produkty