Kazuistika – dekubity, muž, 44 let

Pacient 44 let, Dg. Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny.

Po 25-denní hospitalizaci dekubity na hlavě (5,5 × 4 cm), zádech (3 × 3 cm) a v sakrální oblasti (30 × 40 cm). Kompletní zhojení po 140 dnech léčby.

Hospitalizace ARO 5. 4. 08 – 24. 4. 08
Dg. Akutní transmurální infarkt myokardu spodní (dolní) stěny
Akutní infarkt myokardu
Srdeční zástava s úspěšnou resuscitací
Komorové kmitání (flutter) a míhání
Akutní respirační selhání
Akutní selhání ledvin
Tracheostomie
Akutní transmurální infarkt myokardu
Anoxické poškození mozku

Hospitalizace Int. JIP 24. 4. 08 – 30. 4. 08
Hospitalizace Int. odd. 30. 4. 08 – 5. 5. 08
Dg. stp. komorová tachykardie
stp. CVVH pro myoglobinémii a incip. renálním selháním
stp. přechodní tracheostomii ex 23. 4. 08 centr. quadruparesa
s prav. prevalencí – ischemicko-anoxická encefalopatie s úpravou
Bronchopneumonie vlevo bazální aspirační
Hyperlipoprote­inemie
Dekubity (léčení chirurgem)

Hospitalizace Třinec 17. 6. 08 – 1. 7. 08
K provedení koronografie

Ambulantní péče, chir. amb. léčba chronických ran 30. 4. 08 – 26. 9. 08

Léčení za hospitalizace – 30. 4. 08 – 5. 5. 08 (6 dní)

Ambulantní léčení 6. 5. 08 – 29. 9. 08 (140 dní, z toho 16 léčení v Třinci, kalkulace nezahrnuta)

SOUHRN 1.-70. dne léčby

Klasická terapie

Počet převazů Celkem
hlava 37 2 113 Kč
záda 37 1 598 Kč
sakrum 51 11 127 Kč
14 838 Kč

Vlhká terapie

Počet převazů Celkem
hlava 20 1 982 Kč
záda 17 1 107 Kč
sakrum 22 5 425 Kč
8 514 Kč

Hospitalizace Int. JIP 24. 4. 08 – 30. 4. 08

Kazuistika – detail léčby rány na hlavě – dekubity, muž, 44 let

Hlava
vel. 5,5×4 cm (nekróza, granulace) HydroClean (je TenderWet Active) 4 cm, transparentní film, oplach Prontosanem

Kazuistika – dekubity, zanícená rána muž, 44 let

Záda
vel. 3×3 cm, žlutý povlak, hluboký defekt, oplach Prontosanem, Hydrosorb Gel, transparentní filmové krytí

Kazuistika – dekubity, rozpadající se nekróza, muž, 44 let

Sakrum
rozsah 30×40 cm, nekróza 25×20 cm, podminované do hloubky, rozpadající se nekróza, oplach Prontosanem, HydroClean (je TenderWet Active)

Vlhká terapie

Hlava

Materiál Množství Celkem
Prontosan 5 ml 6 Kč
HydroClean (je TenderWet Active) 4 cm 1x 84 Kč
Hydrofilm 1x 18 Kč
Pruban č. 7 0,5 m 11 Kč
Celkem 119 Kč

Záda

Materiál Množství Celkem
Prontosan 5 ml 6 Kč
Hydrosorb Gel 2 g 30 Kč
Hydrofilm 1x 18 Kč
Celkem 54 Kč

Sakrum

Materiál Množství Celkem
Prontosan 20 ml 23 Kč
Menalind 10 ml 13 Kč
HydroClean (je TenderWet Active) 10x10 cm 2x 248 Kč
Zetuvit ster. 20x10 cm 2x 10 Kč
Zetuvit nest. 20x40 cm 1x 6 Kč
Omnifix 10 cm × 2 m 1 m 24 Kč
Podložka - MoliNea Plus 1x 7 Kč
Celkem 331 Kč
Celkem náklady 504 Kč

Klasická terapie

Hlava

Materiál Množství Celkem
Prontosan 5 ml 6 Kč
Braunovidon mast 2 g 5 Kč
Ster. gáza 5x5 cm 3x 12 Kč
Omnifix 10 cm × 2 m 1 m 24 Kč
Pruban č. 7 0,5 m 11 Kč
Celkem 58 Kč

Záda

Materiál Množství Celkem Kč
Prontosan 5 ml 6 Kč
Braunovidon mast 2 g 5 Kč
Ster. gáza 5x5 cm 3x 12 Kč
Omnifix 10cm × 2m 1 m 24 Kč
Celkem 47 Kč

Sakrum

Materiál Množství Celkem
Prontosan 20 ml 23 Kč
Menalind 10 ml 13 Kč
Braunovidon 10x20 cm 2x 106 Kč
Ster. gáza 10x20 cm 8x 48 Kč
Zetuvit nest. 20x40 cm 1x 6 Kč
Omnifix 10 cm × 2 m 1 m 24 Kč
Podložka - MoliNea Plus 1x 7 Kč
Celkem 227 Kč
Celkem náklady 332 Kč

Použité produkty