Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci, žena, 78 let

78letá pacientka utrpěla úraz – uhodila se a poranila si kůži nad levým kotníkem. Vznikla bolestivá rána bez hojivé tendence. Pacientka měla diabetes mellitus, kardiomyopatii, chronickou žilní nedostatečnost a hypercholeste­rolémii, užívala antikoagulancia, takže bylo možné očekávat zhoršené hojení rány. S pomocí krytí HydroClean (je TenderWet Active) a HydroTac došlo ke zhojení v průběhu 3 měsíců.

Hojení rány před aplikací krytí HydroClean (je TenderWet Active) zcela stagnovalo. Rána byla pro pacientku velmi bolestivá. Cílem léčby bylo vyčistit spodinu rány a povzbudit tvorbu granulační tkáně a epitelizaci. Za tímto účelem bylo použito krytí HydroClean (je TenderWet Active) s výrazným absorpčním a čisticím účinkem.

Léčba byla zahájena 12. 4. 2010.

Zdroj: Frans Meuleneire Wondcentrum AZ St. Elisabeth, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem, Belgium.

Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – 14 dní po zahájení čištění rány krytím TenderWet Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – spodina rány je čistá a oživená
26. 4. 2010
14 dní po zahájení čištění rány s krytím HydroClean (je TenderWet 24 active) je spodina rány čistá a oživená.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – krytí s gelem HydroTac udržuje vlhké prostředí Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – změna léčby pomocí krytí s gelem HydroTac
Ve stejný den byla léčba změněna na polyuretanové krytí s gelem HydroTac, který vytváří a udržuje vyvážené vlhké prostředí v ráně díky kombinaci pěnového materiálu a gelové vrstvy.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – rána začíná epitelizovat
10. 5. 2010
Po 14 dnech, 10. 5. 2010, rána mírně exsuduje, je vyplněna granulační tkání a v okrajích začíná epitelizovat.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – progrese epitelizace
24. 5. 2010
Další progrese epitelizace. Rána stále mírně exsuduje. Pokračuje léčba s HydroTacem.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – rána je téměř zcela vyplněna granulační tkání
10. 6. 2010
Rána je téměř zcela vyplněna granulační tkání s epitelizací v okrajích.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – léčba s krytím HydroTac
14. 7. 2010
Léčba s krytím HydroTac probíhala dále úspěšně a bez komplikací.
Kazuistika – postraumatická rána na levém bérci – rána téměř kompletně přeepitelizována
28. 7. 2010
Rána téměř kompletně přeepitelizována. Během procesu hojení stojí za povšimnutí jednoduchost použití HydroTacu a jeho lehká přilnavost díky adhezivní gelové vrstvě.

Použité produkty