Kazuistika – rána v distální části pravého bérce způsobená úrazem, žena, 85 let

85letá pacientka si poranila pravý bérec v oblasti nad vnějším kotníkem a došlo ke vzniku hematomu. Zranění bylo velmi bolestivé. Přidružená základní onemocnění pacientky – diabetes mellitus, hypercholeste­rolémie a závratě, stejně jako užívání antikoagulancií, byly důvodem pomalého hojení rány. Díky použití krytí na rány HydroClean (je TenderWet Active), PermaFoam a HydroTac se podařilo posttraumatickou ránu zahojit během 4 měsíců.

Hematom, který se vytvořil v místě poranění, byl ošetřen chirurgicky a odumřelá tkáň byla odstraněna. Vznikla bolestivá rána s povleklou spodinou. Lokálně bylo použito krytí impregnované jodovou mastí.

Zdroj: Frans Meuleneire Wondcentrum AZ St. Elisabeth, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem, Belgium

Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – rána je povleklá s částečným fibrinovým povlakem
Stav rány 11. 3. 2010 po debridementu
Rána je povleklá s částečným fibrinovým povlakem, okolí rány je zarudlé a křehké.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – léčba s použitím krytí TenderWet
Ve stejný den začala léčba s použitím krytí HydroClean (je TenderWet 24 active).
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – secernující rána
22. 3. 2010
Již po deseti dnech léčby HydroCleanem (je TenderWet 24 active) byla spodina rány v celém rozsahu vyplněna čistou granulační tkání. Protože rána ještě poměrně hodně secernovala, léčba s HydroCleanem (je TenderWet 24 active) pokračovala dalších 14 dnů.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – sekrece
8. 4. 2010
K další podpoře granulační fáze v lokální léčbě bylo použito polyuretanové krytí PermaFoam. Sekrece z rány byla střední intenzity.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – aplikace polyuretanové krytí s gelem HydroTac
22. 4. 2010
Rána s použitím krytí PermaFoam dobře vygranulovala a v okrajích začala epitelizovat. Aby nedošlo k vysychání rány v okrajích, bylo od 22. 4. 2010 aplikováno polyuretanové krytí s gelem HydroTac.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – epitelizace rány
10. 5. 2010
Epitelizace rány rychle pokračuje.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – téměř zahojená rána
10. 6. 2010
Další hojení pokračovalo zcela bez komplikací. 10. 6. 2010 byla rána téměř zahojená.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – HydroTac zabraňuje vysychání rány
HydroTac byl na ráně ponechán další měsíc
Krytí absorbovalo mírný exsudát a zároveň bránilo vysychání rány.
Kazuistika – léčba rány v distální části pravého bérce – zcela zahojená rána
20. 7. 2010
Rána byla zcela zhojena.

Použité produkty