Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže na pravé noze, žena, 77 let

77leté pacientce byla provedena transplantace kožního štěpu pro nehojící se ulcus na pravém bérci. Kožní štěp se z nejasných příčin odhojil za 16 dnů po transplantaci. Pacientka má kardiomyopatii a je léčena antikoagulancii. Rána se téměř zahojila za 1 ½ měsíce s použitím krytí HydroClean (je TenderWet 24 Active) (k vyčištění rány) a krytí HydroTac (na podporu granulace a epitelizace).

Na spodině rány zůstalo přibližně 10 % z kožního štěpu, okraje rány byly vtažené a nebyla patrná prakticky žádná epitelizace.

Zdroj: Frans Meuleneire Wondcentrum AZ St. Elisabeth, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem, Belgium.

Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – rána povleklá fibrinem
8. 9. 2010
Byla zahájena léčba krytím HydroClean (je TenderWet 24 active). Rána byla relativně hluboká a výrazně povleklá fibrinem.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – TenderWet 24 active na ráně
HydroClean (je TenderWet 24 active) byl na ráně fixován hypoalergenní náplastí.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – je vidět výrazné vyčištění rány
10. 9. 2010
Již po dvoudenní aplikaci HydroClean (je TenderWet 24 active) je vidět výrazné vyčištění rány. Díky elektrolytům obsaženým v Ringerově roztoku byly zachovány zbývající ostrůvky buněk po kožním štěpu.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – rána začíná epitelizovat
13. 9. 2010
Rána je méně hluboká a začíná epitelizovat ze zachovalých ostrůvků buněk.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – rána se viditelně zmenšuje
22. 9. 2010
O devět dní později, 22. 9. 2010, se rána viditelně zmenšuje.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – léčba krytím s gelem HydroTac
27. 9. 2010
Léčba změněna na polyuretanové krytí s gelem HydroTac. Převaz a výměna krytí byla prováděna každý třetí den.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – hojení bez komplikací Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – snadná aplikace krytí
Další průběh hojení byl již bez komplikací
Použití HydroTacu mělo velmi dobrý terapeutický efekt, jistě i díky vlastnostem materiálu, které umožňují snadnou aplikaci a atraumatické odstranění.
Kazuistika – rána způsobená neúspěšnou transplantací kůže – atraumatické odstranění krytí
20. 10. 2010
Rána prakticky zahojená.

Použité produkty