Kazuistika – toxická nekróza kůže po aplikaci intramuskulárních injekcí, muž, 55 let

U 55letého pacienta se rozvinula černá nekróza kůže v oblasti hýždě vlevo v průběhu deseti dnů po aplikaci antiflogistického preparátu v intramuskulárních injekcích. Pacient se s ničím neléčí, kouří asi 20 cigaret denně. K vyčištění rány bylo použito krytí HydroClean (je TenderWet 24 active), pro regulaci exsudátu krytí PermaFoam a na podporu granulace a epitelizace krytí HydroTac.

Již při prvním vyšetření byla patrná lehká demarkace nekrózy v okraji, poté byl proveden rozsáhlý chirurgický debridement.

Zdroj: Frans Meuleneire Wondcentrum AZ St. Elisabeth, Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem, Belgium.

Kazuistika – toxická nekróza kůže – zahájeno čištění rány Kazuistika – toxická nekróza kůže – čištění rány pomocí krytí TenderWet 24 active
19. 10. 2010
Od 19. 10. 2010 bylo zahájeno čištění rány pomocí krytí HydroClean (je TenderWet 24 active). Převaz a výměna krytí byla prováděna každý den.
Kazuistika – toxická nekróza kůže – rána po třech dnech léčby Kazuistika – toxická nekróza kůže – stav rány po třech dnech
24. 10. 2010
Již po třech dnech léčby HydroCleanem (je TenderWet 24 active), 24. 10. 2010, byly odstraněny další části nekrózy.
Kazuistika – toxická nekróza kůže – exsudace rány Kazuistika – toxická nekróza kůže – polyuretanové krytí PermaFoam
28. 10. 2010
Pokračovalo čištění rány s HydroClean (je TenderWet 24 active) s velmi dobrým účinkem. Rána výrazně exsudovala, proto dne 28. 10. 2010 bylo krytí změněno na polyuretanové krytí PermaFoam, které má díky své speciální pěnové struktuře výraznou absorpční schopnost a dokáže nasát a zadržet větší množství exsudátu.
Kazuistika – toxická nekróza kůže – zmírnění exsudace
16. 11. 2010
Po zmírnění exsudace byl PermaFoam nahrazen krytím HydroTac.
Kazuistika – toxická nekróza kůže – granulace rány
Díky krytí HydroTac se dle očekávání proces hojení rány a granulace výrazně urychlil. Výměna krytí byla prováděna po třech dnech.
Kazuistika – toxická nekróza kůže – epitelizace rány
12. 12. 2010
Pokračovala epitelizace rány a vzhledem ke zlepšování místního nálezu byl až do úplného zhojení používán HydroTac.

Použité produkty