Léčba ran – fáze hojení ran

Hojení rány je proces, k němuž dochází po vzniku rány a který probíhá v několika fázích:

Právě léčba ran vyžaduje správnou lékařskou péči (vhodně zvolené krytí, ošetření její spodiny apod.), protože je zde velké riziko stagnace hojení v určité fázi a přechodu do chronicity.