Sádry

Sádrové obvazy slouží k vytvoření pevné konstrukce při léčbě zraněných či nemocných částí těla pomocí znehybnění. Bez stabilizačních a znehybňujících obvazů, jejichž cílem je chránit průběh hojení, se neobejdeme u mnoha indikací.Nejdů­ležitější úlohu sehrávají u zlomenin dlouhých kostí.

Cílem jakékoliv imobilizace by mělo být opětovné a co nejrychlejší získání pohyblivosti a dosažení co nejlepší možné funkčnosti postižené části. Aplikace sádrového obvazu vyžaduje kromě důkladných odborných znalostí a jemné techniky také kvalitní materiál s vhodnými vlastnostmi.