Sorbalgon®

Krytí z mořských řas pro léčbu hlubokých infikovaných ran

Vlhké krytí Sorbalgon se při kontaktu s ránou přemění v gel a lehce nabude na objemu. Vyplní ránu a uzavře ji před možným vstupem infekce.

Gel má výborný čisticí efekt a zároveň neulpívá v ráně, případné zbytky stačí vypláchnout Ringerovým roztokem. Aplikace i výměna krytí jsou bezbolestné. Sorbalgon je vhodný pro léčbu hlubokých infikovaných ran v čisticí a granulační fázi.

Charakteristika

 • Krytí je vyrobeno z mořských řas, které jsou bohaté na algináty
 • Vlákna se při kontaktu se sekretem změní v gel s vlastnostmi vlhkého krytí
 • Zbytky odumřelých buněk, bakterií a hnisu jsou uzavřeny do vznikajícího gelu
 • Dostupný ve sterilní verzi

Výhody

  • rychlá absorpce exsudátu
  • je velmi jemný a snadno se řasí
  • dobře vyplní hluboké rány s podminovanými okraji
  • vhodný pro infikované hluboké rány
  • jednoduchá nebolestivá aplikace i výměna
  • do rozměru 10 x10 cm je 100% hrazený zdravotní pojišťovnou (po schválení revizním lékařem)

Indikace

Sorbalgon je určen na středně až silně exsudující rány, zejména v čisticí fázi. Je vhodný pro povrchové a především hluboké rány včetně ran s nepravidelným tvarem (např. dekubity). Pro větší jistotu při léčbě infikovaných ran je možné použití v kombinaci s Atraumanem Ag. Při silné exsudaci je možné použít i PermaFoam krytí nebo TenderWet krytí.

Fáze hojení rány

Čisticí fáze Infekce Čisticí fáze Fibrinový povlak

Typ rány

Sorbalgon®
Sorbalgon®

Způsob aplikace

Manipulace se Sorbalgonem je velmi jednoduchá, včetně jeho odstranění z rány. Na ráně může být ponechán i několik dní v závislosti na sekreci z rány. Sorbalgon může být předaktivován (pokud je to nutné při použití na rány se suchou spodinou), např. Ringerovým roztokem.
Při kombinaci s TenderWetem nejprve vyplníme ránu Sorbalgonem a poté aplikujeme TenderWet. Dobře se kombinuje se savými materiály (Zetuvit, Sterilux ES, Medicomp).
K sekundární fixaci krytí je doporučeno použití fixačních obinadel (Peha-crepp, Peha-haft).

Aplikace krytí Sorbalgon

Detail aplikace alginátového krytí Sorbalgon
Ránu vyčistěte v souladu s běžnými ošetřovatelskými postupy. Poté přiložte kompres Sorbalgon.
Způsob aplikace alginátového krytí Sorbalgon
Zafixujte jej vhodným obvazem, resp. tamponádu zlehka zatamponujte. Při ošetřování suchých ran je možné kompres předem navlhčit roztokem TenderWet Solution nebo Ringerovým roztokem. Sorbalgon může být v závislosti na množsví sekretu ponechán na ráně po delší dobu (i více dní).
Příklad aplikace alginátového krytí Sorbalgon
Poté, co se kompres kompletně přemění v gel, je nutné jej vyměnit. V ráně pozůstalá vlákna je možné odstranit za pomoci proplachovacího roztoku* anebo je tělo samo přirozeně rozloží. * Ringerův roztok, Ringerův proplachovací roztok bez přísad nebo TenderWet Solution.

Vložení alginátu do rány - načechrání

Příklad aplikace alginátového krytí Sorbalgon na noze
Sorbalgon načechrejte a vložte do rány (k načechrání nebo roztažení vláken použijte např. sterilní pinzetu). Důležité upozornění: krytí nestlačujte. Proč: Roztažením vláken získáme větší plochu a tím i lepší absorpční kapacitu. Citlivé vložení načechraného obvazu do rány zabrání tomu, aby vznikající gelovitá hmota tlačila na spodinu rány.

Vložení alginátu do rány

Ukázka aplikace alginátového krytí Sorbalgon
Krytí vložte do rány tak, aby nepřesahovalo okraj rány. Tamponády vložte do rány celé.
Použití alginátového krytí Sorbalgon
Kompresy přistřihněte podle velikosti rány.

Proč:
Vznikající gelovitá hmota by mohla poškodit okraje rány a intaktní pokožku anebo vyvolat maceraci.

Indikace k výměně

Zobrazení aplikace alginátového krytí Sorbalgon
Nový – před aplikací.
Zobrazení aplikace alginátového krytí Sorbalgon na ráně
Zgelovatělý – po aplikaci.

Máte dotaz k produktu? Neváhejte a napište nám.

Fotogalerie

Máte s tímto produktem dobrou zkušenost?